НИЕ ЗНАЕМ АНГЛИЙСКИ...


Открит  урок по английски език за учебната 2011/2012г.


с мисис Стани


Представяне с 'I am..."Познати животни""Броим до 10"

"Рецитираме кратки стихчета"

"В магазин за плодове""Пеем и играем"

"Разпознаваме и назоваваме основни цветове и предмети от заобикалящата ни среда"


Всички "звездички" получихме удостоверения за завършен курс на обучение по английски език НИВО А1.1.1.