Група "Звездичка" на Три годинки!Днес е много, много хубав ден, той е на група ни ден рожден!
Нека пеем и се смеем и с усмивка да живеем.
Радваме се всички, ние малките звездички в този весел час!